מס שבח

מס שבח זהו המס המוטל על מוכר מקרקעין למשל דירה או כל נכס אחר במדינת ישראל. במדינה שלנו כדי למכור או לקנות דירה או נכס מקרקעין ישנו מס שצריכים לשלמו, המס שמשלם המוכר נקרא מס שבח והמס שמשלם הקונה נקרא מס רכישה.

אנו נתמקד במס השבח שעל המוכר לשלמו בעת שהוא מחליט למכור את דירתו או נכסו, מהו, למה ועל מה, ולמי מגיע פטור ממס שבח?.

מס שבח הינו חלק ממיסוי מקרקעין המטילה הממשלה על רוכשי ומוכרי נכס מקרקעין של מדינת ישראל.מס שבח הוטל בשנת 1963בשם קודם "חוק מס שבח מקרקעין" והחייב במס הוא המוכר.

 מכירה של זכות במקרקעין מחייבת במדינת ישראל חוב של שבח המוטל על המוכר, זכות המקרקעין הינה הבעלות על אותו נכס, חכירה, זכות ביושר, ועסקאות במקרקעי ישראל. סכומו של מס השבח הינו הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה ז"א שווי המכירה שמפחיתים ממנו את שווי הרכישה ואת הניכויים המותרים, ומוסיפים את הפחת.

במקרים רבים אפשר לקבל פטור מתשלום מס שבח על מכירה של נכס, דירה וכו' . וזה בתנאים האלו :

  •  המקרה הכי נפוץ הוא המקרה שבו הנכס הוא דירת מגורים המשמשת למגורים שיכול להיות שאין בה שימוש בזמן בקשת הפטור אך היא מיועדת למגורים או לפעילות חינוכית ודתית וזה לפי קביעת שר האוצר, במקרה והדירה היא דירת נופש אז היא פטורה ממס שבח, במידה והמוכר יצטרך למכור דירה כלשהי לבדוק מה הם סעיפי הפטור ממס שבח. 
  •  עסקאות מכירה המחייבות מס הכנסה- בד"כ לקבלנים ולעוסקי נדל"ן אשר משלמים מסים על עסקאות המכירה לרוב הינם פטורים מתשלום של מס שבח.
  •  מתנה לקרובי משפחה, או ידועים בציבור- במידה והנכס מועב לידי אחד מאלו יש מצב שיזוכה בפטור ממס שבח מאחר והנכס נשאר במשפחה. אך החלפת מתנות נחשבת עסקת חליפין בתמורה ואינה פטורה ממס.
  •  חלוקת קרקע בבעלות משותפת
  •  החלפת מקרקעין
  •  מתנה למוסדות ציבוריים, למדינה, למוסדות לאומיים.
  •  חלוקת קרקע חקלאית למתיישבים.

ועוד…